Seksuologie Praktijk Amersfoort -

Werkwijze
 
Gesprekken vinden plaats op de polikliniek gynaecologie in Meander Medisch Centrum aan de Maatweg in Amersfoort of in Huisartsenpraktijk Janskerkhof in Utrecht. Een gesprek duurt in principe 45 minuten. Uiteraard is uw eventuele partner ook welkom bij het gesprek.
 
Na het eerste gesprek wordt in overleg met u een behandelplan opgesteld. Afhankelijk van de aard van de problematiek en uw wensen kan de duur van de behandeling variëren van 1 gesprek tot meerdere gesprekken, waarbij ook de tijd tussen de gesprekken in overleg met u wordt vastgesteld.
Seksuologie Praktijk Amersfoort geeft vaak oefeningen en opdrachten mee, die u thuis kunt uitvoeren. 
 
Seksuologie is een multidisciplinair vakgebied. Overleg over uw probleem met andere hulpverleners, zoals bekkenfysiotherapeuten, psychologen, gynaecologen, kan zinvol zijn. Soms wordt een gecombineerde behandeling aangeboden. 
 
Overleg over uw probleem met andere hulpverleners vindt echter alleen met uw toestemming plaats. Aan het eind van de behandeling stuur ik meestal een korte brief naar uw huisarts. Wanneer u daar bezwaar tegen heeft, hoor ik dat graag.
 
Alles wat hier besproken wordt valt onder het medisch beroepsgeheim. Tevens ben ik gebonden aan de NVVS-beroepscode voor seksuologen.
  
 
Website Builder
mogelijk gemaakt
door Vistaprint